Giải pháp Auto Call Out

Giải pháp Auto Call Out là giải pháp tổng đài chuyên dùng cho Tele Sale bán hàng với tệp data lớn,với giải pháp này sẽ tự động gọi đi lần lượt theo list số điện thoại có sẵn kết nối với điện thoại viên, cho phép ghi chú, phân loại cuộc gọi, tự động ghi âm cuộc gọi…cuộc gọi được thiết lập tự động hoàn toàn và nhanh chóng kết nối đến điện thoại viên.

[…]

Call Now