Giải pháp Auto Call Out

Giải pháp Auto Call Out là giải pháp tổng đài chuyên dùng cho Tele Sale bán hàng với tệp data lớn,với giải pháp này sẽ tự động gọi đi lần lượt theo list số điện thoại có sẵn kết nối với điện thoại viên, cho phép ghi chú, phân loại cuộc gọi, tự động ghi âm cuộc gọi…cuộc gọi được thiết lập tự động hoàn toàn và nhanh chóng kết nối đến điện thoại viên.

Với Giải pháp này của thiên lộc telecom  Auto Call Out sẽ gọi điện tự động Auto tele Sale, giúp cho NV CSKH  tự động trong việc thực hiện cuộc gọi đi chỉ với 1 click chuột.

Với Auto Call Out  bạn chỉ phải import list số điện thoại của khách hàng vào hệ thống có phân chia theo user của từng nhân viên

– Nhân viêm chăm sóc khách hàng login vào hệ thống và hệ thống sẽ hiển thị được toàn bộ thông tin khách hàng của mình cần theo dõi để chăm sóc

– Nhân viên chăm sóc khách hàng chỉ đơn giản bấm “Bắt đầu gọi” để bắt đầu quá trình chăm sóc: Lúc này hệ thống tự động thiết lập gọi đi lần lượt từng số điện thoại và kết nối đến nhân viên chăm sóc khách hàng (chú ý: Nhân viên chăm sóc khách hàng không cần phải bấm bất kỳ số phone nào, hệ thống hoàn toàn thực hiện tự động). Trong quá trình cuộc thoại nhân viên chăm sóc khách hàng đó có thể theo dõi quá trình :

+ View  lịch sử các cuộc gọi trước đó

+ Tình hình lịch sử thông tin chăm sóc trước đó đến đâu để tiện cho quá trình chăm sóc tiếp theo

+ Ghi chú vào mỗi cuộc gọi với khách hàng các thông tin cần thiết

+ Phân loại phân nhóm lại khách hàng nếu cần thiết

+ Ghi lại tình trạng cuộc nói chuyện với khách hàng sau khi xong cuộc thoại để  tiện cho lần làm việc tiếp theo

 

Như vậy với giải pháp này Của thiên lộc telecom sẽ giúp đỡ rất nhiều trong việc Tele Sale bán hàng  nâng cao khả năng tiếp cận đến khách hàng lớn nhất với thời gian ngắn nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Call Now